Với mức giá từ vài triệu đến cả chục triệu USD, đây là những chiếc ô tô được làm ra để phục vụ riêng cho tầng lớp siêu giàu của thế giới. ...

Hai siêu phẩm McLaren 765LT đang trên đường về Việt Nam. ...